Cymraeg

Bwriad y Comisiwn Penodiadau Barnwrol yw cydymffurfio â thelerau ag ysbryd Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 drwy drin y ddwy iaith yn gyfartal.

Felly, pan fo'n bosibl, bydd gwybodaeth sy'n ymwneud â'r cyhoedd yng Nghymru yn cael eu darparu yn y ddwy iaith.

Pe byddech angen cyfieithiad Cymraeg o unrhyw ddogfen sy'n perthyn i'r Comisiwn Penodiadau Barnwrol, gan gynnwys pecyn ffurflen gais a gwybodaeth i ymgeisydd, cysylltwch â Thim Gwasanaethau Ymgeisydd y Comisiwn Penodiadau Barnwrol a fydd yn hapus iawn i'ch helpu.

Cyswllt ebost: jaas@jac.gsi.gov.uk neu ffoniwch 020 3334 1234